Qaỹiohuetaque taỹiahogui na>ogue na nalec na> >laua argentino quiyim qaỹiotuhan ỹiomat na ma> napaxaguinaxaic, quelec da leraxanaxaic chaqai naquitaque quiyim ma>le ve ỹiovita. Sahuoqataque qaradenaxanague da> taỹia>gue da ma> lelocỹiaxaic da no>huenataxaic chaqai ta ta>gue na senqatalec, qaỹiohuetaque nalorta ma taho chaqai ma> >inojnec quena paxaguinaxaqui>.